Опция с по-кратък срок

Срокът се съкращава с

Нов срок на кредита

Стандартна месечна вноска

лв.

 

Спестена лихва по кредита, спрямо кредит
без съкращаване на срока

лв.

Ако спестяванията ти бяха на депозит, би спестил

лв.

 

+ виж повече - виж по-малко

 

Въведи параметри

Размер на кредита

Въведи размер на искания кредит - от 15 000 лв.
до 500 000 лв.

лв.

Срок на кредита

Въведи срок на искания кредит - от 5 до 35 г.

Лихва по кредита

4.15%

Размер на спестяванията в лв.

Въведи обща сума
по депозити, разплащателни и
спестовни сметки

лв.

Доходност на спестяванията в %

%

Опция с по-малки вноски

Вноската намалява с

лв.

Нова месечна вноска

лв.

Стандартна месечна вноска

лв.

 

Спестена лихва по кредита, спрямо кредит
без намаляване на вноската

лв.

Ако спестяванията ти бяха на депозит, би спестил

лв.

 

Дължима лихва по кредита

лв.

+ виж повече - виж по-малко

 

Изчисли отново

* Лихвеният процент по кредита се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. Примерните изчисления на калкулатора са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Изчислената от калкулатора месечна вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.
Виж представителен пример за ГПР.