Възползвай се от новите, още по-добри условия по Спестовен жилищен кредит и нека спестяванията ти работят за теб!

Колкото повече спестяваш в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита ти (размерът на редовната главница) ще се олихвява. Така автоматично ще намалиш сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита – ти избираш! Необходимо е само да поддържаш средства по разплащателната сметка, която обслужва твоя кредит.

С този иновативен продукт можеш:

 • да изплатиш дома си с почти 11 години по-бързо1;
 • да намалиш лихвените си плащания;
 • да спестиш пари;
 • да получиш допълнителна полза от спестяванията си.

Как кредитът работи за теб?

С новия Спестовен жилищен кредит намаляваш сумата на кредита, за която плащаш лихва2. Олихвява се само за тази част от твоя кредит, която представлява разлика между редовната главница по кредита и средномесечния баланс3 на спестяванията по сметката, обслужваща кредита.

Ако искаш да изплатиш кредита си по-бързо

В зависимост от средния месечен баланс3 на средствата ти по сметката, обслужваща кредита ти в Пощенска банка, се намаляват лихвените плащания по кредита. В такъв случай:

 • Размерът на месечната ти вноска няма да се промени

 • Дължимите месечни лихвени плащания ще са по-ниски

 • Ще спестиш време и пари

 • Резултат: без да увеличаваш размера на вноските,
  погасяваш кредита си по-бързо и спестяваш пари

Ако искаш да намалиш месечните си вноски

В зависимост от средния месечен баланс3 на средствата ти по сметката, обслужваща кредита ти в Пощенска банка, се намаляват лихвените плащания по кредита. В такъв случай:

 • Размерът на месечната ти вноска ще се намали автоматично

 • Дължимите месечни лихвени плащания ще са по-ниски

 • Ще спестиш пари

 • Резултат: по-ниска месечна вноска, повече средства
  за твоите планове

Защо да избереш „Спестовен жилищен кредит“?

Какви са параметрите на кредита?

Как можеш да изплатиш „Спестовен жилищен кредит“ по-бързо?

Как намаляваш месечната си вноска със „Спестовен жилищен кредит“?

Имаш въпроси за „Спестовен жилищен кредит“?

Попитай и нашите специализирани експерти „Жилищно кредитиране”. Те ще отговорят на всички твои въпроси за жилищното финансиране: