Условия за ползване и конфиденциалност

Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

Интернет страницата (уеб сайтът) се администрира от “Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Банката) и е създадена с информационна цел. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряка консултация за използване на продуктите и услугите на Банката. “Юробанк България“ АД си запазва правото да променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предизвестие.

Видове информация, която събираме

 Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте информация, включително такава, която съдържа лични данни. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата си по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на достъп и коригиране на събраните данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу разкриването на личните данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на Банката. Личните данни се използват от Банката за целта, за която са предоставени (като например за целите на кандидатстване за кредитен продукт или за осъществяване на комуникация) и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. В съответствие със ЗЗЛД, Банката е вписана като администратор на лични данни в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни.

„Юробанк България“ АД събира информация по време на Вашите посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите. Ако не желаете да приемате „бисквитки“, те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да отказвате „бисквитките“, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.

С кого споделяме вашата информация?

 “Юробанк България“ АД не предоставя гореописаната информацията на трети лица, освен при изрично Ваше съгласие или в предвидените в нормативен акт случаи.

Отговорност

 Банката поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия. Банката не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Банката се стреми винаги да осигурява актуалността, точността или изчерпателността на информацията, поместена на сайта, като си запазва правото по всяко време да променя или коригира при необходимост публикуваната информация. Банката не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не гарантира, че информацията ще остане достъпна, освен в предвидените от закона случаи за предоставяне на информация на дълготраен носител.
При интерес от Ваша страна към някои от предоставените от Банката продукти или услуги моля да се свържете с нас за повече информация.

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които не се администрират от Банката. Банката не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси, свързани с настоящите условия за ползване и конфиденциалност може да се свържете с нас на: klientipostbank.bg